Očevidnik nekretnina

očevidnik nekretnina

U suvremenom pravosuđu, transparentnost je postala ključna riječ, a Očevidnik nekretnina predstavlja značajan korak prema ostvarivanju tog cilja. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, od 1. siječnja 2015. godine Fina je zadužena za vođenje Očevidnika nekretnina i pokretnina koje su predmet prodaje u ovršnom postupku. Ova baza dostupna putem web aplikacije omogućuje praćenje i sudjelovanje u elektroničkim javnim dražbama za prodaju nekretnina i pokretnina koje se provode u ovršnom postupku. Nakon početka dražbe, korisnicima se prikazuje trenutačna cijena nekretnine, a putem aplikacije se prikupljaju ponude za sudjelovanje. Time se osigurava transparentnost i uključivanje javnosti u ove procese. Pogledajmo bliže što ova aplikacija nudi i na koji način može biti korisna.

Što je Očevidnik nekretnina?

Očevidnik nekretnina i pokretnina predstavlja digitalnu platformu koju vodi Fina, a namijenjena je pružanju transparentnih informacija o nekretninama, pokretninama i pravima u ovršnim postupcima. Ovaj sustav proizlazi iz potrebe za modernizacijom pravosudnog sustava, te se ističe kao ključni alat u ostvarivanju otvorenog i pravednog pristupa informacijama. Ranije je očevidnik vodila Hrvatska gospodarska komora, što je potom postao zadatak Fine.

To je  javni registar koji sadrži podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u Hrvatskoj. Očevidnik se vodi i o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 6.630,00 EUR.

Fina očevidnik sadrži podatke o prodaji nekretnina i pokretnina, kao što su ime i adresa ovrhovoditelja i ovršenika, opis nekretnine, površina, minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati, početna cijena za nadmetanje, iznos jamčevine, rok u kojem je kupac dužan uplatiti kupovninu, razgledavanje nekretnine, ostali uvjeti prodaje i napomene.

Važno je napomenuti da Očevidnik nekretnina nije ograničen samo na pravne stručnjake. Građani, pravne osobe i drugi dionici imaju jednaku mogućnost pristupa podacima, čime se potiče demokratizacija informacija u pravosudnom sustavu.

Kako pretraživati Očevidnik nekretnina?

Da biste pretražili Očevidnik nekretnina, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Posjetite tražilicu Očevidnika nekretnina i pokretnina na internetskim stranicama Fine
 2. Unesite kriterije pretrage kao što su lokacija, vrsta nekretnine, minimalna i maksimalna cijena itd.
 3. Pregledajte rezultate pretrage i pronađite informacije o nekretninama koje vas zanimaju.

Kako biste dodatno suzili pretragu moguće je odabrati neki od dodatnih kriterija pretrage, uključujući sljedeće:

 • Vrsta postupka: ovršni postupak, stečajni postupak, postupak osiguranja
 • Podnositelj: Financijska agencija, Općinski sud, Županijski sud, Trgovački sud, Porezna uprava, Javni bilježnik, Stalna služba Općinskog suda…
 • Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku, usmena javna dražba, neposredna pogodba, javni komisionar, prikupljanje pisanih ponuda.

Detaljne upute za korištenje i pretraživanje Očevidnika nekretnina i pokretnina možete pronaći na internetskim stranicama Fine.

 

Očevidnik nekretnina i pokretnina
Fina Očevidnik nekretnina i pokretnina

U rezultatima pretraživanja navode se sljedeći podaci:

 • Podaci o nekretnini
 • Vrijednost predmeta prodaje
 • ID nadmetanja
 • Poslovni broj spisa
 • Podnositelj
 • Broj uplatitelja jamčevine
 • Način prodaje.

Dražba za nekretnine putem Očevidnika nekretnina

Očevidnik nekretnina omogućuje sudjelovanje u elektroničkim javnim dražbama za prodaju nekretnina i pokretnina. Servis e-Dražba, usluga Fine, omogućuje korisnicima sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina.

 1. Nakon početka dražbe, odnosno objave Poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, prikazuje se dodatni podatak Trenutačna cijena
 2. Ponude za sudjelovanje se prikupljaju elektroničkim putem
 3. Prikupljanje ponuda traje 10 radnih dana
 4. Završetak elektroničke dražbe se odnosi na zatvaranje prikupljanja ponuda i objavu rezultata dražbe.

U slučaju sudskih dražbi, ovrha na nekretnini provodi se zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine i namirenjem ovrhovoditelja.

Zašto je građanima koristan Očevidnik nekretnina?

Otvorenost pravosudnog sustava ključna je za izgradnju povjerenja građana u pravdu i jednakost. Očevidnik nekretnina jedan je od važnih instrumenta u ostvarivanju tog cilja, pružajući transparentnost koja prevladava tradicionalne okvire. Evo nekoliko ključnih razloga zašto građani trebaju koristiti Očevidnik:

 1. Jasnoća u pravnim procesima: Očevidnik pruža građanima jasnoću u vezi s pravnim procesima, omogućujući im uvid u ovršne postupke, vlasničke odnose te informacije o nekretninama. To smanjuje nesigurnost i omogućuje bolje razumijevanje vlastitih prava i obveza.
 2. Prevencija prijevara: Transparentnost Očevidnika djeluje kao snažan alat u prevenciji prijevara. Građani mogu provjeriti autentičnost nekretninskih informacija, spriječavajući potencijalne nepravilnosti ili neetičke postupke.
 3. Sudjelovanje građana u pravosudnom procesu: Otvorenost pravosudnog sustava potiče aktivno sudjelovanje građana. Očevidnik pruža resurse koji omogućuju građanima da prate pravne postupke, prate vlasničke promjene te donose informirane odluke u skladu s pravnim okvirom.
 4. Smanjenje nejednakosti: Pristup informacijama o nekretninama pomaže u smanjenju socioekonomskih nejednakosti. Građani, bez obzira na svoj društveni status, imaju jednaku mogućnost pristupa ključnim informacijama, čime se podupire temeljna načela pravde.
 5. Povećana transparentnost sudskih odluka: Očevidnik pridonosi većoj transparentnosti sudskih odluka. Građani mogu pratiti slučajeve, razumjeti pravne argumente te ocijeniti dosuđene sankcije, što rezultira većim povjerenjem u pravosudni sustav.

Korak prema transparentnijoj budućnosti

Očevidnik nekretnina predstavlja temelj prema modernizaciji pravosudnog sustava. Omogućujući građanima da budu informirani i uključeni, ova aplikacija gradi most između pravosudnog sustava i javnosti, čime se stvara prostor za pravedniju i transparentniju budućnost pravosuđa u Hrvatskoj.

Očevidnik omogućuje građanima sudjelovanje u elektroničkim javnim dražbama za prodaju nekretnina i pokretnina, što pomaže u uključivanju šire javnosti u procese prodaje i smanjuje rizik od korupcije i nepravilnosti. Aplikacija omogućuje korisnicima pristup podacima o prodaji nekretnina i pokretnina, što pomaže u stvaranju transparentnije i pravednije situacije u pravosudnom sustavu.

Također, Očevidnik nekretnina pomaže u učinkovitijem i efikasnijem obavljanju poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina, što pomaže u smanjenju troškova i vremena potrebnih za provedbu takvih procesa. Osim toga, omogućuje građanima da budu aktivno uključeni u procese prodaje nekretnina i pokretnina, što pomaže u stvaranju pravednije i transparentnije situacije u pravosudnom sustavu.

odrzavanje brojeva hladnjaka Previous post Brojevi u hladnjaku
uređenje eksterijera Next post 10 ideja za uređenje eksterijera